2017: Utsmykning Manglerud skole, Oslo

"WCO2 -The water colour objective" 

I kunstprosjekt til Manglerud skole hentet jeg inspirasjon fra det nærliggende Østensjøvannet. Beliggenheten til et så rikt ferskvann midt i en storby er unik. Østensjøvannet er et rekreasjonsområdet som Oslos innbyggere setter stor pris på. Men denne sentrale beliggenheten byr også på noen utfordringer for vannets plante og dyreliv. Innsjøen har gjennom flere tiår vært sterkt belastet med avløpsvann fra den omgivende bebyggelsen. Man har i den siste tid gjort en betydelig innsats for å forhindre forurensning og utbedre avløpsnettet. Men den økologiske balansen i Østensjøvannet er fortsatt skjør og prosesser i innsjøen bidrar til fortsatt høy konsentrasjon av næringsstoffer og uheldig oppblomstring av plankton.

Jeg har sett nærmere på denne økologiske balansen og planktonets rolle i dette. I dette dypdykket ned i planktonets mikrokosmos har jeg funnet visuell og konseptuell inspirasjon til mitt prosjekt.

Hovedtittelen på prosjektet «WC02» er en tittel som jeg ønsker skal kunne leses på mange måter. Forkortelsen kan leses som en umiddelbar henvisning til byggets funksjon – WC -Water Closet. Ved å legge til en O og tallet 2 til denne forkortelsen ønsker jeg å åpne opp for flere tolkninger. For eksempel : World Carbon dioxide (Co2) eller som jeg peker på i undertittelen «The Water Colour Objective». «Objective» kan her referere til det visuelle objektet plankton, men også til objektivet (mikroskopet) eller til «to have an objective» -å sette seg et mål. «Water Colour» henviser til at jeg benytter meg av en fargeskala brukt i optiske undersøkelser av vannkvalitet.

Plankton blir av mange forskere regnet som den viktigste organismen på planeten. En overoppblomstring av plankton kan være katastrofalt for annet liv i vann, men samtidig er planktonet den aller viktigste næringskilden for vannets plante og dyreliv, og bidrar med å absorbere opp opp mot 50% av C02 utslippene fra fossile brennstoff. Ved å studere planktonets antall og levekår kan vi få en tidlig indikasjon på om det lokale og globale miljø er i balanse. Et verktøy for slike studier er «The Forel-Ule scale».

«The Forel -Ule scale» er en fargeskala brukt i optiske undersøkelser av vannkvalitet. Denne fargeskalaen består av 21 farger som går fra blått gjennom ulike grønntoner til en rødbrun fagre. Forel -Ule skalaen benytter seg av det faktum at det menneskelige øye er i stand til å gjøre svært nøyaktige distinksjoner på farger når to eller flere farger blir sammenlignet like ved siden av hverandre. Man senker en såkalt «Secchi disk» til en viss dybde ned i vann. Deretter sammenligner man Forel Ule skalaen med fargen som opptrer i vannet over denne «disken». Hvor man befinner seg på fargeskalen kan gi en indikasjon på vannets kvalitet og helsetilstand. En oppblomstring av dyreplanktonet dinoflagellat vil for eksempel umiddelbart føre til rødbrunt vann. En oppblomstring av planteplanktonet Emiliania huxleyi vil farge vannet kalkgrønt osv. Forel- Ule observasjoner ble først tatt i bruk allerede i 1890 og er et av våre aller eldste oseanografiske parametre.

Hvert motiv på fasaden av toalettbygget er inspirert av et lite utvalg av det uendelige mangfoldet av former som finnes i planktonverdenen, fargevalget er styrt av Forel- Ule skalaen.

Planktonet og Forel-Ule skalaen har jeg også tatt med innendørs i bygget. Jeg har bemalt ventilasjonsanlegget i et sort/hvitt mønster. Her har jeg transformet ventilasjonsanlegget til en planktoninspirert organisme. Hver toalettdør får hver sin farge fra Forel-Ule skalaen og et dørskilt med henvisning til en elv, en innsjø eller et hav.

Med en leken tilnærming til planktonets visuelle mikrokosmos og med vitenskapelige undertoner har jeg ønsket å lage motiver som både kan skape undring og vitebegjær. Og kanskje bidra til at elevene ønsker å vite mer om et lokalt og ikke minst globalt viktig tema.