2013: Forslag til utsmykning Skeie skole, Stavanger

Skisser fra utsmykningskonkurranse