2014: Utsmykning Stavanger DPS

Stavanger Distriktspsykiatrisk Senter

Charlière #1
Woodburning tool/ UV-print on white stained birch plywood h480 x w360 cm

PUBLIC COMMISSONS